خرید آنلاین نرم افزارهای سازه و پی Checker Vr.13

Checker Vr.13 چکر

این نرم‌افزار کمک بسیار خوبی برای مهندسین محاسبی است که احتیاج به یک ماشین‌حساب همه کاره برای طراحی دستی اجزا مختلف سازه دارند و یا می خواهند از صحت نقشه‌های آماده شده و جزئیات آن در کوتاه ترین زمان ممکن و یا بدون دسترسی به مدل سازه‌ای مطلع شوند.

این نرم افزار  به طراحی و کنترل اجزایی از سازه پرداخته که در برخی از قسمتها برای اولین بار در ایران به آن

 اشاره می شود.

 1 -محاسبه ضريب طول موثر و ظرفيت فشاري ستونهاي فوالدي(به 2 روش پايداري و حالت حدي 1392)

2 -طراحی اتصالات تير به ستون (به 2 روش تنش مجاز 1387 و حالت حدي 1392)

 • اتصال ساده با نبشی جان به همراه جوش‌ها
 • اتصال با سخت‌کننده نشیمن (براکت) مثلثی و مثلثی با پخی به همراه جوش‌ها
 • اتصال گیردار تیر به ستون طبق ضوابط شکل‌پذیری مبحث دهم مقررات ملی ۱۳۸۷ ,۱۳۹۲ به همراه جوش‌ها

3 -طراحی اتصاالت كنج مهاربند هم محور (به 2روش تنش مجاز 1387 و حالت حدي 1392)

4 -طراحی اتصاالت به تير مهاربند هم محور 7و8( به 2 روش تنش مجاز 1387 و حالت حدي 1392)

5 -محاسبه ظرفيت باربري لرزه اي فونداسيونهاي سطحی( جديد)طراحی سطح فونداسيونهاي تكی

6 -طراحی سقفهاي كامپوزيت و عرشه فوالدي در برابر ارتعاش (ناشی از فعاليتهاي انسانی)

7 -محاسبه مدول االستيسيته، ممان مقاوم تير بتنی و طول مهار ميلگرد، برش ظرفيت و . . بر اساس

2014-ACI318 و مبحث نهم 1392

8 -كنترل فشردگی لرزه اي، اساس مقطع، ضريب برشی جان و . . . (تنش مجاز 1387 و حدي 1392)

9 -طراحی بولتهاي اتصال اصطكاكی و اتكايی )(برش و كشش)(به روش حالت حدي 1392)

10 -محاسبه ضريب افت و خزش بتن مربوط به محاسبه خيز دراز مدت(به روش 435R-ACI)

11-طراحی تيرچه هاي كامپوزيت و عرشه فوالدي(به روش حالت حدي 1392)

12 -محاسبه طيف و ضريب زلزله مطابق ويرايش چهارم استاندارد 2800

13 -طراحی كف ستون تحت بار محوري و لنگر يک جهته( قرار گرفته در مركز)(به روش حالت حدي1392)

14 -طراحی وصله جوشی ستونهاي قوطی (به روش حالت حدي 1392)

15 -طراحی اتصاالت ميانه (وصله)( مهاربند هم محور )(به 2روش حالت حدي 1392)

16 -محاسبه خصوصيات مقاطع مركب و لانه زنبوري

  تغییرات اعمال شده در نسخه‌های مختلف این نرم‌افزار عبارتند از:

 نکته: فایل دانلود شده، EXE آخرین نسخه برنامه است و قابلیت نصب ندارد و فقط باید با فایل EXE نسخه قبل در مسیر برنامه جایگزین شود.

-برخی اصلاحات و اضافات در قسمت طراحی اتصالات گیردار BFP و فلنجی

تغییرات نسخه 12.6.2

-ارتقا جزئی در قسمت نیروی اعضای غیر سازه ای

تغییرات نسخه 11.2.5 (N1.2.5)

-اضافه شدن قابلیت جدید در طراحی کف ستون اضافه شدن قابلیت جدید در طراحی کف ستون

تغییرات نسخه 11.2.1 (N1.2.1)

-اصلاح ظرفیت فشاری کف ستون 

تغییرات نسخه 11.0.0 (N1.0)

-برخی اصلاحات در زمینه بهبود کارایی و بازنگری کلی برنامه به منظور تصویب در هسته فن آور

 تغییرات نسخه 10.8.0

-اضافه شدن قابلیت محاسبه بولت مهاربند 7 و 8

-برخی اصلاحات جزئی برای عملکرد بهتر

تغییرات نسخه 10.6.5

- اضافه شدن قابلیت محاسبه بولت اتصال میانه مهاربند ضربدری

تغییرات نسخه 10.6.0

- اضافه شدن محاسبه ضخامت جان مورد نیاز تیر برای برش لرزه ای در اتصال گیردار با ورق روسری و زیرسری

تغییرات نسخه 10.5.2

- اضافه شدن کنترل مقاطع I شکل تحت بار محوری در قسمت کنترل مقطع (ضوابط شکل‍‍پذیری)

تغییرات نسخه 10.5.0

- اضافه شدن محاسبه حداکثر فواصل برشگیرهای روی تیرچه های مرکب

- اصلاح کوچک در محاسبه ضخامت موضعی جان تیر در مهاربند شورن X (شورن قرینه در دوطبقه)

تغییرات نسخه 10.4.1

- اضافه شدن محاسبه سطح مقطع آرماتور عرضی ستون در محدوده بحرانی در قابهای خمشی ویژه

 تغییرات نسخه 10.3.0

- برخی اصلاحات جزئی برای عملکرد بهتر در قسمت اتصالات گوشه مهاربند هم محور به کف ستون

- برخی اصلاحات کوچک در منو ها

تغییرات نسخه 10.2.5

- اضافه شدن امکان استفاده از ورق وصله با مقاومت متفاوت از ورق ستون در قسمت طراحی وصله ستون

- برخی اصلاحات جزئی برای عملکرد بهتر در قسمت اتصالات گوشه مهاربند هم محور

* فایل proper.exe برای ساخت آرشیو مقاطع فولادی به مجموعه فایلهای بروز رسانی افزوده شد.

تغییرات نسخه 10.2.0

- اضافه شدن محاسبات مربوط طول کاشت چسبی میلگرد بر اساس ACI318-2014 و پیش نویس مبحث نهم سال 1397

- اضافه شدن محاسبه بعد جوش گوشه حداقل در ساخت ستونهای قوطی

- اصلاح محاسبه حداکثر میلگرد خمشی از حالت "بالانس" به "حداکثر" بر اساس ACI318-2014 و پیش نویس مبحث نهم سال 1397

- برخی اصلاحات و اضافات جزئی برای عملکرد و ارتباط بهتر

تغییرات نسخه 10.0.0

- اضافه شدن محاسبات مربوط به تیر لینک مهاربند EBF مانند طول لینک برشی، فواصل سخت کننده ها، دوران حداکثر طبقه و . . .

- اضافه شدن محاسبه نشست آنی پی تحت بار زلزله در خاک های دانه ای و ظرفیت باربری مجاز پی های گسترده بر پایه نشست

- اضافه شدن کنترل و محاسبه سخت کننده ها و جوش اتصال کف ستون

تغییرات نسخه 9.6.0

- اصلاح محاسبات کنترل برش تیر در مهاربند های شورن (V) بر اساس AISC Seismic Design Manual 2012

تغییرات نسخه 9.5.0

- اضافه شدن امکان محاسبه بولت و ورق اتصال گاست پلیت مهاربند به قاب بتنی (مورد استفاده در مقاوم سازی)

تغییرات نسخه 9.3.5

- اضافه شدن امکان کنترل ظرفیت خمشی تیر در دهانه مهاربند 7 و 8 (علاوه بر کنترل برش)

- اضافه شدن امکان کنترل برش موضعی در جان تیر در دهانه مهاربند 7 و 8 یک در میان (ضربدری 2 طبقه)

- برخی اصلاحات جزئی برای عملکرد بهتر

تغییرات نسخه 9.2.0

- اضافه شدن امکان محاسبه نیروی وارد بر عناصر غیر سازه ای مانند دیوار نما و تیغه های داخلی برای طراحی وال پست مطابق استاندارد 2800 ویرایش 4

تغییرات نسخه 9.1.1

- اضافه شدن امکان محاسبه وصله جوشی تیر در اتصال مستقیم تیر به ستون WUF-W

- برخی اصلاحات جزئی برای عملکرد بهتر  

تغییرات نسخه 9.0.5

- اضافه شدن خروجی مقاطع مرکب فولادی ساخته شده برای نرم افزارهای ETABS 16, SAP 20

تغییرات نسخه 9.0.0

- اضافه شدن امکان محاسبه مشخصات هندسی مقاطع مرکب و لانه زنبوری فولادی

- اضافه شدن امکان محاسبه بعد جوش اتصالات تمام جوشی تحت برش و خمش

- برخی اصلاحات کوچکتر برای عملکرد بهتر

تغییرات نسخه 8.1.5

-اضافه شدن امکان محاسبه مقاومت اتکایی (لهیدگی) سوراخ در اتصالات اتکایی (به منظور کنترل تعداد و فواصل پیچها)

تغییرات نسخه 8.1.0

-اضافه شدن امکان محاسبه ظرفیت خمشی ستون در محاسبات کف ستون با استفاده از منوی کنترل مقطع

تغییرات نسخه 8.0.0

-اضافه شدن محاسبات اتصال میانه مهاربند ضربدری -اضافه شدن محاسبات اتصال کف ستون برای بار محوری و لنگر یک جهته -اضافه شدن برخی گزینه ها برای دسترسی بیشتر مانند طراحی اتصال پیچی برای مهاربندها و . 

تغییرات نسخه 7.5.0

-اضافه شدن محاسبات وصله جوشی ستونهای قوطی -

تغییرات نسخه 7.3.0

- تفکیک دوران نبشی اتصالات ساده با نبشی جان تحت بار موجود، حد الاستیک و حد پلاستیک - برخی اصلاحات کوچک در محاسبات اتصال گوشه مهاربند - برخی اصلاحات جزئی برای عملکرد بهتر

تغییرات نسخه 7.1.5

- اضافه شدن امکان محاسبه مدول الاستیسیته بتن در قسمت محاسبه طول مهاری و امکان فراخوان آن در دیگر قسمتها - اضافه شدن محاسبه ضریب کاهش مقاومت برشی در قسمت کنترل مقطع و اعمل آن در همه قسمتها - برخی اصلاحات جزئی برای عملکرد بهتر

تغییرات نسخه 7.0.0

- اضافه شدن امکان محاسبه عکس العمل تکیه گاهی روی تیر در مهاربند 8 علاوه بر مهاربند 7 در اتصال وسط تیر

- اضافه شدن امکان محاسبه عکس العمل تکیه گاهی روی تیر در مهاربند 7 در اتصال کنج مهاربند

- اضافه شدن امکان محاسبه اساس مقطع الاستکی و پلاستیک در قسمت کنترل مقطع

- اضافه شدن امکان لینک همه منوهایی که نیاز به اساس مقطع یا ابعاد تیر دارند به منوی کنترل مقطع

تغییرات نسخه 6.6.0

- اصلاح نمایش علامت نیروی محوری در طراحی نبشی جان و نیز برایند نیروهای اتصال مهاربند در اتصال تیر و ستون

- برخی اصلاحات برای عملکرد بهتر تغییرات نسخه 6.5.5

- اضافه شدن محاسبه ظرفیت برشی مقاطع بتن آرمه (برای طراحی دال و دیوار حائل) در قسمت محاسبه ظرفیت خمشی مقاطع بتنی

- برخی اصلاحات برای عملکرد بهتر

تغییرات نسخه ۶.۵.۰

 • اضافه شدن قابلیت کنترل تیرهای دهانه مهاربندی برای برش متمرکز و برش ناشی از اتصال مهاربند
 • اضافه شدن قابلیت محاسبه اتصال نبشی تیر به ستون در اتصالات گوشه مهاربندهای X
 • اضافه شدن محاسبه تنش وون میزز برای ورق اتصال مهاربندی برای دقت و اطمینان بیشتر برخی اصلاحات برای عملکرد بهتر

تغییرات نسخه ۶.۲.۰

 • اضافه شدن طراحی اتصال گیردار با ورق روسری و زیر سری پیچی BFP
 • اضافه شدن محاسبه ضخامت ورق اتصال پیچی
 • اضافه شدن محاسبه فواصل سوراخهای اتصال پیچی از یکدیگر و لبه ورق
 • اضافه شدن اعمال ضریب برشی جان Cv در کنترل ضخامت جان در اتصالات گیردار

تغییرات نسخه 6.0.0

 • اضافه شدن امکان محاسبه نیروهای اتصال تیر، ستون و مهاربند (گره اتصال مهاربند) برای نیروهای لرزه‌ای مطابق بند ۱۰-۳-۱۱-۲
 • اضافه شدن امکان محاسبه خودکار عکس العمل‌های برشی و خمشی داخل نرم‌افزار با استفاده از بارگذاری ثقلی
 • اضافه شدن امکان محاسبه خودکار نیروی پیش‌تنیدگی پیچ‌های اتصال اصطکاکی خارج از جدول ۱۰-۲-۹-۷

تغییرات نسخه ۵.۷.۰

اضافه شدن طراحی اتصال درختی: کنترل اتصال WUF-W و طراحی وصله تیر 

برخی اصلاحات جزیی در قسمت طراحی ورق پیوستگی ستون برای عملکرد بهتر

تغییرات نسخه ۵.۵.۵

برخی اصلاحات جزیی برای عملکرد بهتر

تغییرات نسخه ۵.۵.۳

 • اضافه شدن امکان محاسبه خودکار طول مهاربند در بخش طراحی اتصال مهاربند
 • اضافه شدن مقدار خیز مجاز در بخش محاسبه خیز و ارتعاش سقف مرکب
 • برخی اصلاحات جزیی برای عملکرد بهتر

تغییرات نسخه ۵.۵.۰

اضافه شدن امکان محاسبه فشردگی لرزه‌ای مقاطع بر اساس AISC 341-10, 16

تغییرات نسخه ۵.۴.۶

 اضافه شدن امکان محاسبه طول مهار و وصله میلگرد به تنهایی 

تغییرات نسخه ۵.۴.۵

اضافه شدن محاسبه طول مهار و وصله میلگرد در قسمت محاسبه ممان مقاوم تیر بتنی

 تغییرات نسخه ۵.۴.۶

اضافه شدن امکان محاسبه طول مهار و وصله میلگرد به تنهایی 

تغییرات نسخه ۵.۴.۱

اصلاح جزیی برای عملکرد بهتر

تغییرات نسخه ۵.۴.۰

اضافه شدن امکان ارتباط خودکار بین قسمت طراحی سقف عرشه و کامپوزیت و قسمت طراحی در برابر لرزش و خیز 

 تغییرات نسخه ۵.۳.۶

اضافه شدن امکان طراحی تیرچه های عرشه فولادی به طور کامل

تغییرات نسخه ۵.۳.۰

اضافه شدن امکان طراحی تیرچه‌های کامپوزیت فولادی به طور کامل

تغییرات نسخه ۵.۲.۵

اضافه شدن امکان محاسبه ضریب زلزله و رسم طیف مطابق ویرایش ۴ استاندارد ۲۸۰۰

تغییرات نسخه ۵.۱.۲

اصلاح کوچک محاسبات در قسمت طراحی نبشی جان و اضافه شدن قابلیت محاسبه دوران برای اطمینان از عملکرد مفصلی

 تغییرات نسخه ۵.۱.۰

اصلاح برخی محاسبات در قسمتهای ورق روسری و زیر سری، تیرهای مرکب، کنترل مقطع و محاسبات تنش مجاز پی

 تغییرات نسخه ۵.۰.۴

اصلاح برخی قسمت‌ها برای عملکرد بهتر

تغییرات نسخه ۵.۰.۰

 • اضافه شدن محاسبه ضرایب افت و خزش بتن
 • اضافه شدن طراحی بولت‌های اتصالات اتکایی

 تغییرات نسخه ۴.۸.۰

اضافه شدن طراحی برشگیر ناودانی تیرهای کامپوزیت 

تغییرات نسخه ۴.۷.۶

اصلاح عرض ورق روسری در اتصال گیردار

تغییرات نسخه ۴.۷.۵

کنترل بعد جوش ها با ضخامت ورقهای اتصال و یا ضخامت پروفیل

تغییرات نسخه ۴.۶.۶

تغییر جزئی برخی قسمت‌ها برای عملکرد بهتر

تغییرات نسخه ۴.۶.۲

اضافه شدن محاسبه خودکار برش اتصال بولتها  بر اساس مبحث دهم مقررات ملی سال ۹۲

تغییرات نسخه ۴.۵.۰

 • اضافه شدن طراحی اتصالات پیچی بر اساس مبحث دهم مقررات ملی سال ۹۲
 • اضافه شدن قابلیت طراحی تمامی اتصالات بر اساس حالت حدی مبحث دهم مقررات ملی ساختمان سال ۹۲ 

تغییرات نسخه ۳.۰.۰

 اضافه شدن دو بخش محاسبه ممان مقاوم تیر بتنی و کنترل ضوابط فشرده لرزه ای بر مبنای مبحث دهم سال ۸۷ و ۹۲

تغییرات نسخه ۲.۶.۰ 

امکان طراحی طول ورق روسری بر مبنای ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ۹۲

تغییرات نسخه ۲.۵.۲

برخی تغییرات جزیی

تغییرات نسخه ۲.۵.۰

اضافه شدن طراحی ورق پیوستگی اتصال گیردار  

تغییرات نسخه ۲.۲.۵

تغییر محاسبات طراحی اتصال مهاربند V شکل  

تغییرات نسخه ۲.۱.۰

بروز شدن برخی محاسبات در قسمت اتصال ساده با نبشی جان، بادبند X و اتصال گیردار

 تغییرات نسخه ۲.۰.۰

قابلیت طراحی خودکار ابعاد اتصال بادبند هم محور (X Brace)

تغییرات نسخه ۱.۷.۰

طراحی جوش اتصالات بادبندی به تیر و ستون به روش نیروی یکنواخت

 

لینک دانلود نرم افزار

برای مشاهده کامل این محتوا می بایست مبلغ مورد نیاز را از اعتبار خود پرداخت کنید

نوع فایل دریافتی :
لینک دانلود نرم افزار
اعتبار مورد نیاز : 350,000 تومان
با 10 درصد تخفیف برای کاربران VIP: 350,000 تومان
پرداخت 350,000 تومان و مشاهده محتوا
درباره نویسنده
عکس‌های faroughi

علیرضا فاروقی

دکتری عمران، عضوهیات علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
 • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .
 • Comments

  سلام استاد گرامی
  خروجی نرم افزار به صورت خلاصه نتایج می باشد یا اینکه کلیه محاسبات بصورت دستی در دفترچه محاسبات ذکر می شود؟؟؟

  عکس‌های soltani_68
  soltani_68

  با سلام و وقت بخیر، قسمتهای اصلی محاسبه در نرم افزار ارائه می گردد که قابل پرینت است

  عکس‌های faroughi
  faroughi

  در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

  تقویم آموزشی

  21 اسفند 1399
  موسسه آموزش عالی مهر اروند
  5 خرداد 1400
  موسسه آموزش عالی وحدت
  31 تير 1400
  دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها

  موسسه 808 نماینده موسسات جهانی در ایران

  پکیج استثنایی 808