آموزش نرم افزار رویت Revit Architecture

آموزش نرم افزار رویت Revit Architecture
کد دوره: 
CN5261

لینک دانلود فیلم ورکشاپ معرفی دوره

  برای تهیه فیلم این ورکشاپ می توانید به این صفحه مراجعه بفرمایید

مدرس دوره : دانشجوي دكتري  نوشین ابوالحسنی 

مدرس دانشگاه  علم و صنعت  

سرفصل دروس 

 • آشنایی با مفهوم BIM

• ترسیم اجزا و عناصر معماری (دیوار، در، پنجره، سقف، پله، رمپ و نماهای شیشه ای)
• تولید همزمان پلان، مقطع، نما، پرسپکتیو، پلان پرسپکتیو و مقطع پرسپکتیو
• تولید خودکار پلان های مبلمان
• اندازه گذاری، مساحت و نام گذاری فضاها
• ترسیم جزییات معماری و بزرگنمایی جزییات
• ایجاد آلترناتیو های متعدد طراحی در یک فایل
• حجم سازی در محیط mass
• تبدیل سطوح فرم به عناصر ساختمانی با جزییات
• ترسیم توپوگرافی و سایت
• محاسبه انواع کمیت ها تعداد، مساحت، طول، محیط،
• محاسبه مساحت فضاها به تفکیک عملکرد
• ارجاعات خودکار به اسناد معماری در شیت ها
• جداول نازک کاری و تیپ بندی.

مدرس دوره:
نوشین ابوالحسنی
طول دوره:
24 ساعت
هزینه ثبت نام:
3,000,000 ریال
زمان برگزاری کلاس ها:
از ٢4 مهر ماه روزهای یکشنبه 6 تا 8:30
شروع دوره:
24 مهر 1395 تا 30 آبان 1395
تخفیفات دوره ایتخفیف 20 درصدآموزشگاه