سازه و زلزله و خاک

مقاله تحلیلی: 7 راه افزایش بهره‌وری در صنعت ساخت و ساز

طبق مطالعه ای که اخیراً روی بیش از 12000 هزار پروژه انجام شده، بیش از 35 درصد از تمام پروژه‌های ساختمانی تغییرات عمده را تجربه می‌کنند. تقریباً هر تغییری در ساخت و ساز اثر منفی بر بهره‌وری خواهد داشت: 25 درصد از پروژه‌ها با افزایش 20 تا 25 درصدی هزینه‌ها روبرو می‌شوند که در عمل تا 30 درصد هم افزایش پیدا می‌کند.

مقاله تحلیلی: ۱۰ چالش ساخت سازه ‌های بلندمرتبه

در این مقاله به بحث درباره " ۱۰ چالش ساخت سازه ‌های بلندمرتبه" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: کاربرد شبکه میلگرد جوش شده در سازه های بتنی

در این مقاله به بحث درباره "کاربرد شبکه میلگرد جوش شده در سازه های بتنی" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: اقدامات ایمنی در قالب ‌بندی

در این مقاله به بحث درباره "اقدامات ایمنی در قالب ‌بندی" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: کاربرد تکنولوژی‌ های پوشیدنی در زمان شیوع کرونا

در این مقاله به بحث درباره "کاربرد تکنولوژی ‌های پوشیدنی در زمان شیوع کرونا" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: نفوذسنج مخروطی دینامیک

در این مقاله به بحث درباره "نفوذسنج مخروطی دینامیک" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: بررسی سازه ‌های فولادی و بتنی

در این مقاله به "بررسی سازه ‌های فولادی و بتنی" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: یک سازه فولادی چگونه گسیخته می ‌شود؟

در این مقاله به بحث درباره اینکه "یک سازه فولادی چگونه گسیخته می ‌شود؟" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: راز ژاپنی‌ ها در مقاومت لرزه ‌ای معابد پاگودا و برج Skytree

در این مقاله به بحث درباره "راز ژاپنی‌ ها در مقاومت لرزه ‌ای معابد پاگودا و برج Skytree" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: مبانی روش‌ های ساخت ‌و ‌ساز ناب

در این مقاله به بحث درباره "مبانی روش‌ های ساخت ‌و ‌ساز ناب" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: طراحی عملکردی سازه بر مبنای بار باد

در این مقاله به بحث درباره "طراحی عملکردی سازه بر مبنای بار باد" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: بزرگ‌ ترین پل‌ های مجهز به سیستم‌ های کنترل لرزه ‌ای

در این مقاله به بحث درباره "بزرگ‌ ترین پل‌ های مجهز به سیستم‌ های کنترل لرزه ‌ای" می پردازیم.

مقاله تحلیلی:‌ کاربرد فناوری ‌های هوشمند در طراحی شهرها

در این مقاله به بحث درباره "کاربرد فناوری‌های هوشمند در طراحی شهرها" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: حفاری مکشی چیست؟

در این مقاله به بحث درباره اینکه "حفاری مکشی چیست؟" می پردازیم.

مقاله تحلیلی:‌ بتن‌ ریزی سطوح شیب ‌دار

در این مقاله به بحث درباره "بتن‌ ریزی سطوح شیب ‌دار" می پردازیم.

مقاله تحلیلی:‌ کف ‌پوش چیست؟ انواع، مصالح، ساخت و کاربرد

در این مقاله به بحث درباره اینکه "کف‌پوش چیست؟ انواع، مصالح، ساخت و کاربرد" می پردازیم.

مقاله تحلیلی:‌ تأثیر شرایط مقید یا غیرمقید در مقاومت در برابر آتش

در این مقاله به بحث درباره "تأثیر شرایط مقید یا غیرمقید در مقاومت در برابر آتش" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: کاربرد شبکه عصبی برای پیش بینی ترافیک

در این مقاله به بحث درباره "کاربرد شبکه عصبی برای پیش بینی ترافیک" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: طراحی لرزه‌ ای و نقشه‌ های خطر

در این مقاله به بحث درباره "‌طراحی لرزه‌ ای و نقشه‌ های خطر" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: سازه‌ های پیش ‌ساخته- انواع و مزایا

در این مقاله به بحث درباره "سازه‌ های پیش ‌ساخته- انواع و مزایا" می پردازیم.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - سازه و زلزله و خاک