مقالات تحلیلی

SM Toolbox (جعبه ابزار لینک دو نرم افزار SAP2000 و MATLAB)

شرکت CSi‌ برای کنترل محصولاتش، توسط زبان های برنامه نویسی، از ابزاری به نام OAPI استفاده می کند. در این داکیومنت، تمامی دستورات کنترل SAP2000، توسط زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک بیان شده اند.

مقاله تحلیلی: افزایش پایداری پل‌ ها با بهینه ‌سازی بتن

در این مقاله به بحث درباره "افزایش پایداری پل‌ ها با بهینه ‌سازی بتن" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: ارتباط کاهش ریسک و کنترل فروریزش نامتناسب

در این مقاله به بحث درباره "ارتباط کاهش ریسک و کنترل فروریزش نامتناسب" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: میراگر چیست؟ میراگرها چگونه باعث کاهش پاسخ لرزه ای ساختمان می شوند؟

در این مقاله به بحث درباره اینکه "میراگر چیست؟ و میراگرها چگونه باعث کاهش پاسخ لرزه ای ساختمان می شوند؟" می پردازیم.

مقاله تحلیلی:‌ انواع تأخیر در زمان‌ بندی پروژه ‌های ساخت‌ و ساز

در این مقاله به بحث درباره " انواع تأخیر در زمان‌ بندی پروژه ‌های ساخت‌ و ساز" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: برآورد دقیق و موشکافانه پروژه‌ های ساخت ‌و ساز- پارت دوم

در این مقاله به بحث درباره "برآورد دقیق و موشکافانه پروژه‌های ساخت‌وساز" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: برآورد دقیق و موشکافانه پروژه‌های ساخت‌وساز- پارت اول

در این مقاله به بحث درباره "برآورد دقیق و موشکافانه پروژه‌های ساخت‌وساز" می پردازیم.

مقاله تحلیلی:‌ تاثیر جداسازهای پایه بر تاب آوری ساختمان ها در زلزله

در ایم مقاله به بحث درباره "تاثیر جداسازهای پایه بر تاب آوری ساختمان ها در زلزله" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: بتن دوستدار محیط‌زیست و کاهش انتشار کربن دی‌اکسید

در این مقاله به بحث درباره "بتن دوستدار محیط‌زیست و کاهش انتشار کربن دی‌اکسید" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: چگونه هزینه ‌های ساخت را کاهش دهیم؟

در این مقاله به بحث درباره اینکه "چگونه هزینه ‌های ساخت را کاهش دهیم؟" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: محدودیت ‌های نرم ‌افزارهای مهندسی سازه

در این مقاله به بحث درباره "محدودیت ‌های نرم ‌افزارهای مهندسی سازه" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: استفاده از نمای آجری و اِستاد در دیوارها

در این مقاله به بحث درباره "استفاده از نمای آجری و اِستاد در دیوارها" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: ساخت مدولار قاب ‌های فولادی در هتل‌ های بلندمرتبه

در این مقاله به بحث درباره "ساخت مدولار قاب ‌های فولادی در هتل‌ های بلندمرتبه" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: خطرات معمول در پروژه‌ های بتنی

در این مقاله به بحث درباره "خطرات معمول در پروژه‌ های بتنی" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: چک‌ لیست رفع مشکل عدم اجرای تحلیل FEA

در این مقاله به بحث درباره "چک‌ لیست رفع مشکل عدم اجرای تحلیل FEA" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: مدل‌ سازی فیزیکی – تحلیلی و قابلیت همکاری در BIM

در این مقاله به بحث درباره "مدل‌ سازی فیزیکی – تحلیلی و قابلیت همکاری در BIM" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: مدیریت خودکار مصالح در کارگاه های ساختمانی

در این مقاله به بحث درباره "مدیریت خودکار مصالح در کارگاه های ساختمانی" می پردازم.

مقاله تحلیلی: کاربرد اپلیکیشن ها و ابزارهای دیجیتال در صنعت ساخت ‌و ساز

در این مقاله به بحث درباره "کاربرد اپلیکیشن ها و ابزارهای دیجیتال در صنعت ساخت ‌و ساز" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: انواع آرماتورهای برشی

در این مقاله به بحث درباره "انواع آرماتورهای برشی" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: الزامات ACI 318- الزامات کلی و الزامات ویژه هر عضو

در این مقاله به بحث درباره "الزامات ACI 318- الزامات کلی و الزامات ویژه هر عضو" می پردازیم.

مقاله تحلیلی:‌ کاربرد فناوری ‌های روسازی در پروژه‌ های حمل ‌و نقل

در این مقاله به بحث درباره "کاربرد فناوری ‌های روسازی در پروژه‌ های حمل ‌و نقل" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: مقیاس های سنجش بزرگی، شدت و خرابی زلزله چیست؟

در این مقاله به بحث درباره اینکه "مقیاس های سنجش بزرگی، شدت و خرابی زلزله چیست؟" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: بتن بازیافتی، روش ‌های بازیافت، کاربردها و مزایا

در این مقاله به بحث درباره "بتن بازیافتی، روش ‌های بازیافت، کاربردها و مزایا" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: ارزیابی میدانی احتمال روانگرایی خاک

در این مقاله به بحث درباره " ارزیابی میدانی احتمال روانگرایی خاک" می پردازیم.

صفحه‌ها

تقویم آموزشی

8 مهر 1399
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
21 مهر 1399
دبیرخانه کمپین نما هویت شهر ما
27 مهر 1399
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
1 آبان 1399
مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه
18 آبان 1399
کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
20 آبان 1399
انجمن مکانیک سنگ ایران
12 آذر 1399
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
30 دى 1399
دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
10 بهمن 1399
انجمن بتن ایران

موسسه 808 نماینده موسسات جهانی در ایران

پکیج استثنایی 808