کتاب راهنمای كاربردی Abaqus به همراه مسائل مهندسی عمران، سازه و ژئوتكنیک

مدل: abaqus-elmomran

کتاب راهنمای كاربردی Abaqus به همراه مسائل مهندسی عمران، سازه و ژئوتكنیک

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!

ناشر: علم عمران

مولف: رضا شهبازی و محمد يكرنگ نيا

سال انتشار: ۹۵

نوبت چاپ: سوم

قیمت: 35,000 تومان
35,000 تومان
راهنمای كاربردی Abaqus به همراه مسائل مهندسی عمران، سازه و ژئوتكنیک