کارشناسی رسمی دادگستری(تخفیف 40% خرید پکیج+شرکت رایگان در آزمون آنلاین)

کارشناسی رسمی دادگستری(تخفیف 40% خرید پکیج+شرکت رایگان در آزمون آنلاین)

در این طرح ویژه مهندسینی کهپکیج فیلم آمادگی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری  را خریداری میکنند میتوانند از دو آزمون آنلاین آزمایشی که در تاریخ 7 و14 مهر برای آمادگی هر چه بیشتر این دسته از مهندسان تدارک دیده شده است استفاده نمایند

 

 از  این صفحه می توانیددر آزمون آنلاین آزمایشی کارشناسی رسمی دادگستری ثبت نام نمایید،  و از  این صفحه میتوانید پکیج آزمون کارشناس رسمی را خریداری نمایید.

 

  مطلب مرتبط:

  پکیج فیلم آشنایی با حقوق مهندسی و شرایط پیمان              پکیج فیلم آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستری              پکیج فیلم راهسازی - روسازی - نقشه برداری

   

  ثبت نام در آزمون

  کد دورهنام دورهاستاد دورهمدت دورهزمان برگزاریشهریه (ریال)توضیحات
  R12 دوره آزمون کارشناس رسمی گروه اساتید2 دوره 29 مهر و 6 آبان 800,000

   جلسات آنلاین رفع اشکال : 30 مهر و 7 آبان

  خرید پکیج فیلم آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستری

  کد دورهنام دورهاستاد دورهمدت دورهزمان برگزاریشهریه (ریال)توضیحات
  P1پکیج فیلم آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمانگروه اساتیدطبق برنامه8,000,000