محاسبات پروژه های ساختمانهای فولادی با استفاده از 2015 ETABS و SAFE 2014(ویرایش جدید-اولین چاپ)

مدل: etabs-new

محاسبات پروژه های ساختمانهای فولادی با استفاده از 2015 ETABS و SAFE 2014(ویرایش جدید-اولین چاپ)

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
 محاسبات پروژه های ساختمانهای فولادی با استفاده از2015 ETABS و SAFE2014(ویرایش جدید-اولین چاپ)