دوره های آموزشگاه

دوره ي فشرده يك روزه آيين نامه ٢٨٠٠ ويژه آزمون نظارت و اجرا
دوره ي فشرده يك روزه ايين نامه ٢٨٠٠ ويژه ازمون نظارت و اجرا با تدریس تیام شیرزادی در ۲۴ مرداد ساعت ۱۰ تا ۱۸ برگزار میشود....
مدت دوره: 
۸ ساعت
قیمت: 390,000 تومان
390,000 تومان
زمان شروع دوره: 
24 مرداد 1399
زمان برگزاری: 
جمعه ساعت ۱۰ تا ۱۸
در حال ثبت نام
آزمون های آمادگی نظام مهندسی - معماری
آزمون های آمادگی نظام مهندسی - معماری...
قیمت: 0 تومان
0 تومان
زمان شروع دوره: 
20 تير 1399
در حال ثبت نام
آزمون های جامع آمادگی آزمون نظام مهندسی- نظارت معماری
آزمون های جامع نظام مهندسی-نظارت معماری برگزار میشود....
قیمت: 120,000 تومان
120,000 تومان
زمان شروع دوره: 
18 شهريور 1399
زمان برگزاری: 
۲۸-۲۳-۲۱ شهریور
در حال ثبت نام
 آزمون های جامع نظام مهندسی- اجرا معماری
آزمون های جامع نظام مهندسی- اجرا معماری برگزار میشود....
قیمت: 120,000 تومان
120,000 تومان
زمان شروع دوره: 
18 شهريور 1399
زمان برگزاری: 
۲۸-۲۱-۱۸ شهریور
در حال ثبت نام
آزمون های جامع اجرا معماری
آزمون های جامع اجرا معماری توسط خانم عارفه نجاتی برگزار میشود...
قیمت: 120,000 تومان
120,000 تومان
زمان شروع دوره: 
20 تير 1399
زمان برگزاری: 
جمعه - شنبه
در حال ثبت نام
دوره انلاین نظارت و اجرا - تست زنی فشرده در ۲۰ روز
آزمون های آنلاین آمادگی آزمون نظام مهندسی نظارت و اجرا - تست زنی فشرده در ۲۰ روز از شهریور ماه شروع میشود....
قیمت: 180,000 تومان
180,000 تومان
زمان شروع دوره: 
1 شهريور 1399
در حال ثبت نام
دوره آنلاین قیر امولسیون (تولید و اجرا)
دوره آنلاین قیر امولسیون (تولید و اجرا) در تایخ ۳۱ تیرماه ۹۹ برگزار می شود....
مدت دوره: 
۳ ساعت
قیمت: 120,000 تومان
120,000 تومان
زمان شروع دوره: 
31 تير 1399
زمان برگزاری: 
ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰
در حال ثبت نام
آزمون های جامع نظارت معماری
آزمون های جامع نظارت معماری توسط خانم عارفه نجاتی برگزار میشود...
قیمت: 120,000 تومان
120,000 تومان
زمان شروع دوره: 
20 تير 1399
زمان برگزاری: 
جمعه - شنبه
در حال ثبت نام
دوره حضوری آزمایشگاه مکانیک خاک و ژئوتکنیک (آزمایشگاهی _ عملیاتی)
دوره حضوری آزمایشگاه مکانیک خاک و ژئوتکنیک -آزمایشگاهی _ عملیاتی در مرداد ماه برگزار میشود....
مدت دوره: 
۲ روز
قیمت: 1,250,000 تومان
1,000,000 تومان
زمان شروع دوره: 
9 مرداد 1399
زمان برگزاری: 
پنجشنبه و جمعه ۹ و ۱۰ مرداد ماه ساعت ۸ تا ۱۷
در حال ثبت نام
دوره آنلاین طراحی الزامات معماری(ویژه آزمون نظام مهندسی)
طراحی الزامات معماری(ویژه آزمون نظام مهندسی) در تیرماه برگزار می شود....
مدت دوره: 
۵۴ ساعت- ۱۸ جلسه
قیمت: 810,000 تومان
810,000 تومان
زمان شروع دوره: 
4 تير 1399
برگزار شده

صفحه‌ها

دوره های سایر مراکز آموزشی

31 تير 1399
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
20 مرداد 1399
دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
31 مرداد 1399
دبیرخانه دائمی کنگره
18 شهريور 1399
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
18 شهريور 1399
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
1 آبان 1399
مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه
18 آبان 1399
کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
20 آبان 1399
انجمن مکانیک سنگ ایران
10 بهمن 1399
انجمن بتن ایران