کتاب طراحی و بهسازی لرزه ای سازه ها بر اساس سطح عملکرد با استفاده از تحلیل پوش آور ETABS - SAP2000

مدل: book-nashreketabdaneshgahi1

کتاب طراحی و بهسازی لرزه ای سازه ها بر اساس سطح عملکرد با استفاده از تحلیل پوش آور ETABS - SAP2000

ناشر: نشر کتاب دانشگاهی
نویسنده: رامین تقی‌نژاد
نوبت چاپ: سوم
تاریخ چاپ: ۱۳۹۲
شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۱۰۷۲۰۳
قطع: وزیری
تعداد صفحات: ۴۰۸

قیمت: 16,000 تومان
22,000 تومان
طراحی وبهسازی لرزه ای سازه ها براساس سطح عملکرد با استفاده از تحلیل پوش آور ETABS - SAP2000