فیلم آموزشی آمادگی آزمون نظام مهندسی معماری (نظارت و اجرا)

مدل: S36-11

فیلم آموزشی آمادگی آزمون نظام مهندسی معماری (نظارت و اجرا)

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

این فیلم در ۵۰ ساعت  و شامل دو قسمت زیر ارائه می‌شود:

قیمت: 200,000 تومان
200,000 تومان
فیلم آموزشی آمادگی آزمون نظام مهندسی معماری (نظارت و اجرا)