دکتر حسن باجی، Hassan Baji

حسن باجی

دکتر حسن باجی، Hassan Baji

سال و محل تولد: اهواز، 1356

کارشناسی: 1378-1374، دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی ارشد: 1380-1378، دانشگاه علم و صنعت

دکترا: دانشگاه RMIT استرالیا، ملبورن

تالیفات
محاسبات پروژه های ساختمانی با استفاده از ETABS و SAFE ، نشر علم عمران، 1394
تکنیکهای مدلسازی، تحلیل و طراحی کامپیوتری سازه در قالب پروژه های کاربردی با استفاده از برنامه های SAP 2000-ETABS-SAFE، متفکران، 1391
روش ها و نکات طراحی ساختمان های بتنی در ETABS ، علم عمران، 1391روش ها و نکات طراحی ساختمان های فولادی در ETABS ، علم عمران، 1391
روش ها و نکات مدل سازی و تحلیل ساختمانها در ETABS، علم عمران، 1389.
تحلیل و طراحی دال ها و پی های بتنی مرجع جامع نرم افزارهای SAFE برنامه تحلیل و طراحی دال و پی، CSiDETAILER برنامه تهیه نقشه های اجرایی، دانشگاه هرمزگان، 1386.

و ...

برچسب ها: 
محصولات فروشگاه: 
فیلم آموزش تحلیل و طراحی ساختمانها با استفاده از نرم افزارهای  ETABS 2015 , SAFE 2014
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
پکیج های s1 تا s30
تخفیف 20 درصد
قیمت: 200,000 تومان
200,000 تومان
فیلم تحلیل غیرخطی سازه ها در ETABS 2015  بر مبنای پیوست دوم استاندارد 2800
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
پکیج های s1 تا s30
تخفیف 20 درصد
قیمت: 150,000 تومان
150,000 تومان
آموزش تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های بتن آرمه به روش دستی
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
پکیج های s1 تا s30
تخفیف 40درصد
قیمت: 200,000 تومان
200,000 تومان
پکیج صفر تا صد محاسبات ساختمان
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
پکیج های s1 تا s30
تخفیف 40درصد
قیمت: 1,500,000 تومان
999,000 تومان
پروژه‌هاي كاربردي در SAFE14x-12x
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
پکیج های s1 تا s30
تخفیف 40درصد
Baji
آموزش تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های فولادی و بتنی به روش دستی
قیمت: 400,000 تومان
400,000 تومان
محاسبات پروژه های ساختمانی با استفاده از ETABS و SAFE
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
نا موجود