مجموعه سوالات تحلیلی معماری، نظارت و اجرا

مدل: Memari-Nezarat-Ejra

مجموعه سوالات تحلیلی معماری، نظارت و اجرا

مولف: مهندس الناز قائمی

ناشر: انتشارات پدیده، سری نگاه برتر

زبان: فارسی

قیمت: 0 تومان
40,000 تومان
کتاب مجموعه سوالات تحلیلی معماری، نظارت و اجرا