فروش ویژه محصولات

تا 20 درصد
تخفیف
ترکیبی از برترین کتب و فیلم آموزشی در موضوعات تخصصی عمران جایگزین کامل هر نوع کلاس آموزشی بدون محدودیت زمان و مکان برای آنهایی که میخواهند صفر تا صد آموزش را یکجا کنار هم داشته باشند و از پیشنهادات 808 راهنمایی بگیرند.
پیشنهاد ویژه 808 -شماره2: آموزش Abaqus
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 1,085,000 تومان
1,085,000 تومان
پیشنهاد ویژه 808 -شماره3: آموزش Csi Bridge
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 376,000 تومان
376,000 تومان
پیشنهاد ویژه 808 -شماره4: آموزشopen sees
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 1,338,000 تومان
1,338,000 تومان
پیشنهاد ویژه 808 -شماره5: آموزش ورود به حرفه محاسبات
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 1,087,000 تومان
1,087,000 تومان
پیشنهاد ویژه 808 -شماره6: آموزش ورود به کارشناس رسمی دادگستری
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 1,224,000 تومان
1,224,000 تومان
پیشنهاد ویژه 808 -شماره7: آموزش طراحی عملکردی و بهسازی لرزه ای
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 1,252,000 تومان
1,252,000 تومان
پیشنهاد ویژه 808 -شماره9: آموزش TEKLA Structure
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 354,000 تومان
354,000 تومان
پیشنهاد ویژه 808 -شماره10: تفسیر آئین نامه 2800 ویرایش چهارم
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 164,000 تومان
164,000 تومان
پیشنهاد ویژه 808 -شماره11: آموزش کنترل ارتعاشات(جداساز و میراگر)
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 793,000 تومان
793,000 تومان
پیشنهاد ویژه 808 -شماره12: آموزش طراحی سازه های خاص
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 891,000 تومان
891,000 تومان
پیشنهاد ویژه 808 -شماره14: آموزش طراحی سقف های پس کشیده با نرم افزار ADAPT
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 650,000 تومان
650,000 تومان
پیشنهاد ویژه 808 -شماره15: آموزش طراحی دیوار برشی فولادی
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 315,000 تومان
315,000 تومان