9399
20:00

مصاحبه ویژه گروه 808 با شرکت فضاسازه نقش جهان و توضیحات محیطی در مورد پروژه عظیم آبسار اصفهان با عرض طول بیش از 85 و 110 متر بدون ستون میانی. بسیار گزارش دیدنی است.

مصاحبه ویژه گروه 808 با شرکت فضاسازه نقش جهان و توضیحات محیطی در مورد پروژه عظیم آبسار اصفهان با عرض طول بیش از 85 و 110 متر بدون ستون میانی. بسیار گزارش دیدنی است.

وب سایت رسمی شرکت فضاسازه نقش جهان از طریق لینک: www.fazasazeh.com

لینک دانلود فیلم کامل گزارش ویدئویی با کیفیت کامل

صفحه‌ها