محمد اسدی

نقش‌ها:
همکاران, Vip, مشاور,
عضو به مدت : 1 سال 10 ماه

محتواهای تولید شده

محتواهای فروخته شده

#کاربرمحتواتاریخ
1santaclauseamirفیلم آموزشی فاز سوم دوره اصول ساخت ساختمان های متداول شهری (و آشنایی با اشکالات متداول)(سفیدکاری-نقاشی-سنگ کاری و نکات مهم در ضوابط شهری) | O12:25 _ 27. 07. 96
2hafamaفیلم آموزشی فاز سوم دوره اصول ساخت ساختمان های متداول شهری (و آشنایی با اشکالات متداول)(سفیدکاری-نقاشی-سنگ کاری و نکات مهم در ضوابط شهری) | O22:45 _ 15. 07. 96
3ehsancivilفیلم آموزشی فاز سوم دوره اصول ساخت ساختمان های متداول شهری (و آشنایی با اشکالات متداول)(سفیدکاری-نقاشی-سنگ کاری و نکات مهم در ضوابط شهری) | O10:59 _ 23. 03. 96
4اشکان زمانیکارگاه آشنايي با تاسيسات مكانيكي متداول در ساختمان هاي شهري و بررسي نكات حائز اهميت | O23:37 _ 08. 03. 96
5دانیالکارگاه آشنايي با تاسيسات مكانيكي متداول در ساختمان هاي شهري و بررسي نكات حائز اهميت | O18:33 _ 30. 03. 95
6saeed.ghorbani67@gmail.comکارگاه آشنايي با تاسيسات مكانيكي متداول در ساختمان هاي شهري و بررسي نكات حائز اهميت | O09:31 _ 27. 03. 95
7arsalanدانلود فیلم ورکشاپ معرفی دوره اصول ساخت ساختمان های متداول شهری | O13:53 _ 24. 02. 95
8mohammad189دانلود فیلم ورکشاپ معرفی دوره اصول ساخت ساختمان های متداول شهری | O23:12 _ 18. 02. 95
9mjaدانلود فیلم ورکشاپ معرفی دوره اصول ساخت ساختمان های متداول شهری | O12:13 _ 15. 02. 95
10ehsancivilدانلود فیلم ورکشاپ معرفی دوره اصول ساخت ساختمان های متداول شهری | O21:07 _ 14. 02. 95
#کاربرعنوانتاریخ
1farzadtajfar63فیلم آموزشی اجرا فاز سوم : بررسی آیتم های سنگ کاری( نما کاری، سنگ کف و راه پله و ...)، سفیدکاری، نقاشی، ساخت کابینت و بررسی ضوابط شهری موردنیاز در اجرای ساختمانهای متداول به همراه بررسی قراردادی در تمام این آیتم ها ( شامل نمونه قراردادهای واقعی) 12:03 _ 03. 12. 96
2farzadtajfar63فیلم آموزشی اجرا فاز اول : بررسی آیتم های تخریب و خاکبرداری، فونداسیون، اجرای اسکلت فلزی جوشی و اجرای اسکلت بتنی به همراه نکات آیین نامه ای و بررسی قراردادی در همه آیتم ها( شامل نمونه قرارداد های واقعی)12:03 _ 03. 12. 96
3farzadtajfar63فیلم آموزشی اجرا فاز دوم : بررسی آیتم های تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی، گچ وخاک و سفت کاری، لوله کشی گاز، کاشی کاری، حفر چاه به همرا بررسی قراردادی در تمام این آیتم ها ( شامل نمونه قراردادهای واقعی)12:03 _ 03. 12. 96
4vahid70فیلم آموزشی اجرا فاز اول : بررسی آیتم های تخریب و خاکبرداری، فونداسیون، اجرای اسکلت فلزی جوشی و اجرای اسکلت بتنی به همراه نکات آیین نامه ای و بررسی قراردادی در همه آیتم ها( شامل نمونه قرارداد های واقعی)07:54 _ 03. 12. 96
5vahid70فیلم آموزشی اجرا فاز دوم : بررسی آیتم های تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی، گچ وخاک و سفت کاری، لوله کشی گاز، کاشی کاری، حفر چاه به همرا بررسی قراردادی در تمام این آیتم ها ( شامل نمونه قراردادهای واقعی)07:54 _ 03. 12. 96
6oyanishفیلم آموزشی اجرا فاز سوم : بررسی آیتم های سنگ کاری( نما کاری، سنگ کف و راه پله و ...)، سفیدکاری، نقاشی، ساخت کابینت و بررسی ضوابط شهری موردنیاز در اجرای ساختمانهای متداول به همراه بررسی قراردادی در تمام این آیتم ها ( شامل نمونه قراردادهای واقعی) 16:15 _ 21. 10. 96
7salarhonarفیلم آموزشی اجرا فاز سوم : بررسی آیتم های سنگ کاری( نما کاری، سنگ کف و راه پله و ...)، سفیدکاری، نقاشی، ساخت کابینت و بررسی ضوابط شهری موردنیاز در اجرای ساختمانهای متداول به همراه بررسی قراردادی در تمام این آیتم ها ( شامل نمونه قراردادهای واقعی) 12:28 _ 08. 10. 96
8فیلم آموزشی اجرا فاز اول : بررسی آیتم های تخریب و خاکبرداری، فونداسیون، اجرای اسکلت فلزی جوشی و اجرای اسکلت بتنی به همراه نکات آیین نامه ای و بررسی قراردادی در همه آیتم ها( شامل نمونه قرارداد های واقعی)13:09 _ 16. 09. 96
9s_bozorgmehrفیلم آموزشی اجرا فاز سوم : بررسی آیتم های سنگ کاری( نما کاری، سنگ کف و راه پله و ...)، سفیدکاری، نقاشی، ساخت کابینت و بررسی ضوابط شهری موردنیاز در اجرای ساختمانهای متداول به همراه بررسی قراردادی در تمام این آیتم ها ( شامل نمونه قراردادهای واقعی) 22:52 _ 10. 09. 96
10s_bozorgmehrفیلم آموزشی اجرا فاز اول : بررسی آیتم های تخریب و خاکبرداری، فونداسیون، اجرای اسکلت فلزی جوشی و اجرای اسکلت بتنی به همراه نکات آیین نامه ای و بررسی قراردادی در همه آیتم ها( شامل نمونه قرارداد های واقعی)22:52 _ 10. 09. 96