محمد اسدی

نقش‌ها:
همکاران, Vip, مشاور,
عضو به مدت : 1 سال 6 ماه

محتواهای تولید شده

محتواهای فروخته شده

#کاربرمحتواتاریخ
1santaclauseamirفیلم آموزشی فاز سوم دوره اصول ساخت ساختمان های متداول شهری (و آشنایی با اشکالات متداول)(سفیدکاری-نقاشی-سنگ کاری و نکات مهم در ضوابط شهری) | O12:25 _ 27. 07. 96
2hafamaفیلم آموزشی فاز سوم دوره اصول ساخت ساختمان های متداول شهری (و آشنایی با اشکالات متداول)(سفیدکاری-نقاشی-سنگ کاری و نکات مهم در ضوابط شهری) | O22:45 _ 15. 07. 96
3ehsancivilفیلم آموزشی فاز سوم دوره اصول ساخت ساختمان های متداول شهری (و آشنایی با اشکالات متداول)(سفیدکاری-نقاشی-سنگ کاری و نکات مهم در ضوابط شهری) | O10:59 _ 23. 03. 96
4اشکان زمانیکارگاه آشنايي با تاسيسات مكانيكي متداول در ساختمان هاي شهري و بررسي نكات حائز اهميت | O23:37 _ 08. 03. 96
5دانیالکارگاه آشنايي با تاسيسات مكانيكي متداول در ساختمان هاي شهري و بررسي نكات حائز اهميت | O18:33 _ 30. 03. 95
6saeed.ghorbani67@gmail.comکارگاه آشنايي با تاسيسات مكانيكي متداول در ساختمان هاي شهري و بررسي نكات حائز اهميت | O09:31 _ 27. 03. 95
7arsalanدانلود فیلم ورکشاپ معرفی دوره اصول ساخت ساختمان های متداول شهری | O13:53 _ 24. 02. 95
8mohammad189دانلود فیلم ورکشاپ معرفی دوره اصول ساخت ساختمان های متداول شهری | O23:12 _ 18. 02. 95
9mjaدانلود فیلم ورکشاپ معرفی دوره اصول ساخت ساختمان های متداول شهری | O12:13 _ 15. 02. 95
10ehsancivilدانلود فیلم ورکشاپ معرفی دوره اصول ساخت ساختمان های متداول شهری | O21:07 _ 14. 02. 95
#کاربرعنوانتاریخ
1oyanishفیلم آموزش اصول ساخت ساختمان های متداول شهری (فاز دوم= تاسیسات- نماسازی و کانال کشی)00:15 _ 15. 08. 96
2bahmanzarفیلم آموزشی فاز سوم دوره اصول ساخت ساختمان های متداول شهری (و آشنایی با اشکالات متداول)08:48 _ 14. 08. 96
3hadiesnaashariفیلم آموزشی فاز سوم دوره اصول ساخت ساختمان های متداول شهری (و آشنایی با اشکالات متداول)19:30 _ 13. 08. 96
4bshahabiفیلم آموزش اصول ساخت ساختمان های متداول شهری (فاز اول= اجرای خاکبرداری-فونداسیون و اسکلت بتنی و فولادی)06:56 _ 01. 07. 96
5امیر زمانیفیلم آموزش اصول ساخت ساختمان های متداول شهری (فاز دوم= تاسیسات- نماسازی و کانال کشی)16:05 _ 16. 06. 96
6امیر زمانیفیلم آموزش اصول ساخت ساختمان های متداول شهری (فاز اول= اجرای خاکبرداری-فونداسیون و اسکلت بتنی و فولادی)21:16 _ 22. 05. 96
7hadiesnaashariفیلم آموزش اصول ساخت ساختمان های متداول شهری (فاز دوم= تاسیسات- نماسازی و کانال کشی)22:25 _ 13. 05. 96
8hamedmoslemفیلم آموزش اصول ساخت ساختمان های متداول شهری (فاز دوم= تاسیسات- نماسازی و کانال کشی)21:22 _ 06. 05. 96
9hamedmoslemفیلم آموزش اصول ساخت ساختمان های متداول شهری (فاز اول= اجرای خاکبرداری-فونداسیون و اسکلت بتنی و فولادی)21:22 _ 06. 05. 96
10salarhonarفیلم آموزش اصول ساخت ساختمان های متداول شهری (فاز دوم= تاسیسات- نماسازی و کانال کشی)23:45 _ 01. 05. 96