محمد اسدی

نقش‌ها:
همکاران, Vip, مشاور,
عضو به مدت : 1 سال 12 ماه

محتواهای تولید شده

محتواهای فروخته شده

#کاربرمحتواتاریخ
1santaclauseamirفیلم آموزشی فاز سوم دوره اصول ساخت ساختمان های متداول شهری (و آشنایی با اشکالات متداول)(سفیدکاری-نقاشی-سنگ کاری و نکات مهم در ضوابط شهری) | O12:25 _ 27. 07. 96
2hafamaفیلم آموزشی فاز سوم دوره اصول ساخت ساختمان های متداول شهری (و آشنایی با اشکالات متداول)(سفیدکاری-نقاشی-سنگ کاری و نکات مهم در ضوابط شهری) | O22:45 _ 15. 07. 96
3ehsancivilفیلم آموزشی فاز سوم دوره اصول ساخت ساختمان های متداول شهری (و آشنایی با اشکالات متداول)(سفیدکاری-نقاشی-سنگ کاری و نکات مهم در ضوابط شهری) | O10:59 _ 23. 03. 96
4اشکان زمانیکارگاه آشنايي با تاسيسات مكانيكي متداول در ساختمان هاي شهري و بررسي نكات حائز اهميت | O23:37 _ 08. 03. 96
5دانیالکارگاه آشنايي با تاسيسات مكانيكي متداول در ساختمان هاي شهري و بررسي نكات حائز اهميت | O18:33 _ 30. 03. 95
6saeed.ghorbani67@gmail.comکارگاه آشنايي با تاسيسات مكانيكي متداول در ساختمان هاي شهري و بررسي نكات حائز اهميت | O09:31 _ 27. 03. 95
7arsalanدانلود فیلم ورکشاپ معرفی دوره اصول ساخت ساختمان های متداول شهری | O13:53 _ 24. 02. 95
8mohammad189دانلود فیلم ورکشاپ معرفی دوره اصول ساخت ساختمان های متداول شهری | O23:12 _ 18. 02. 95
9mjaدانلود فیلم ورکشاپ معرفی دوره اصول ساخت ساختمان های متداول شهری | O12:13 _ 15. 02. 95
10ehsancivilدانلود فیلم ورکشاپ معرفی دوره اصول ساخت ساختمان های متداول شهری | O21:07 _ 14. 02. 95
#کاربرعنوانتاریخ
1rezacivilفیلم آموزشی اجرا فاز دوم : بررسی آیتم های تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی، گچ وخاک و سفت کاری، لوله کشی گاز، کاشی کاری، حفر چاه به همرا بررسی قراردادی در تمام این آیتم ها ( شامل نمونه قراردادهای واقعی)13:34 _ 12. 01. 97
2rezacivilفیلم آموزشی اجرا فاز سوم : بررسی آیتم های سنگ کاری( نما کاری، سنگ کف و راه پله و ...)، سفیدکاری، نقاشی، ساخت کابینت و بررسی ضوابط شهری موردنیاز در اجرای ساختمانهای متداول به همراه بررسی قراردادی در تمام این آیتم ها ( شامل نمونه قراردادهای واقعی) 13:34 _ 12. 01. 97
3rezacivilفیلم آموزشی اجرا فاز اول : بررسی آیتم های تخریب و خاکبرداری، فونداسیون، اجرای اسکلت فلزی جوشی و اجرای اسکلت بتنی به همراه نکات آیین نامه ای و بررسی قراردادی در همه آیتم ها( شامل نمونه قرارداد های واقعی)13:34 _ 12. 01. 97
4arash.alianفیلم آموزشی اجرا فاز دوم : بررسی آیتم های تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی، گچ وخاک و سفت کاری، لوله کشی گاز، کاشی کاری، حفر چاه به همرا بررسی قراردادی در تمام این آیتم ها ( شامل نمونه قراردادهای واقعی)23:01 _ 11. 01. 97
5ASHKAN70فیلم آموزشی اجرا فاز دوم : بررسی آیتم های تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی، گچ وخاک و سفت کاری، لوله کشی گاز، کاشی کاری، حفر چاه به همرا بررسی قراردادی در تمام این آیتم ها ( شامل نمونه قراردادهای واقعی)14:26 _ 01. 01. 97
6ASHKAN70فیلم آموزشی اجرا فاز سوم : بررسی آیتم های سنگ کاری( نما کاری، سنگ کف و راه پله و ...)، سفیدکاری، نقاشی، ساخت کابینت و بررسی ضوابط شهری موردنیاز در اجرای ساختمانهای متداول به همراه بررسی قراردادی در تمام این آیتم ها ( شامل نمونه قراردادهای واقعی) 14:26 _ 01. 01. 97
7ASHKAN70فیلم آموزشی اجرا فاز اول : بررسی آیتم های تخریب و خاکبرداری، فونداسیون، اجرای اسکلت فلزی جوشی و اجرای اسکلت بتنی به همراه نکات آیین نامه ای و بررسی قراردادی در همه آیتم ها( شامل نمونه قرارداد های واقعی)14:26 _ 01. 01. 97
8nabeelفیلم آموزشی اجرا فاز سوم : بررسی آیتم های سنگ کاری( نما کاری، سنگ کف و راه پله و ...)، سفیدکاری، نقاشی، ساخت کابینت و بررسی ضوابط شهری موردنیاز در اجرای ساختمانهای متداول به همراه بررسی قراردادی در تمام این آیتم ها ( شامل نمونه قراردادهای واقعی) 21:52 _ 29. 12. 96
9nabeelفیلم آموزشی اجرا فاز دوم : بررسی آیتم های تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی، گچ وخاک و سفت کاری، لوله کشی گاز، کاشی کاری، حفر چاه به همرا بررسی قراردادی در تمام این آیتم ها ( شامل نمونه قراردادهای واقعی)21:52 _ 29. 12. 96
10Architect_ilamفیلم آموزشی اجرا فاز اول : بررسی آیتم های تخریب و خاکبرداری، فونداسیون، اجرای اسکلت فلزی جوشی و اجرای اسکلت بتنی به همراه نکات آیین نامه ای و بررسی قراردادی در همه آیتم ها( شامل نمونه قرارداد های واقعی)19:58 _ 29. 12. 96