پیشنهاد ویژه 808- شماره ۹: آموزش TEKLA Structure

مدل: vije -9

پیشنهاد ویژه 808- شماره ۹: آموزش TEKLA Structure

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

این مجموعه شامل موارد زیر است:

ارزش تومانی این مجموعه چنانچه هریک به طور مجزا سفارش داده شود روی هم ۳۵۴.۰۰۰ تومان است، اما شما می‌توانید با این پیشنهاد ویژه با تخفیف ۷۰.۸۰۰ تومانی این مجموعه را با قیمت ۲۸۳.۲۰۰ تومان با هم سفارش دهید.

قیمت: 354,000 تومان
283,200 تومان
پیشنهاد ویژه 808 -شماره9: آموزش TEKLA Structure