پیشنهاد ویژه ۸۰۸- شماره ۸: آموزش کنترل های آیین نامه ای در سازه های بتنی و فلزی در نرم افزار

مدل: vije-8

پیشنهاد ویژه ۸۰۸- شماره ۸: آموزش کنترل های آیین نامه ای در سازه های بتنی و فلزی در نرم افزار

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

این مجموعه شامل موارد زیر است:

ارزش تومانی این مجموعه چنانچه هریک به طور مجزا سفارش داده شود روی هم ۳۱۸.۰۰۰ تومان است، اما شما می‌توانید با این پیشنهاد ویژه با تخفیف ۶۳.۶۰۰ تومانی این مجموعه را با قیمت ۲۵۴.۴۰۰ تومان با هم سفارش دهید.

قیمت: 318,000 تومان
318,000 تومان
پیشنهاد ویژه 808 -شماره8: آموزش کنترل های آیین نامه ای در سازه های بتنی و فلزی در نرم افزار