پیشنهاد ویژه 808 -شماره15: آموزش طراحی دیوار برشی فولادی

مدل: vije-15

پیشنهاد ویژه 808 -شماره15: آموزش طراحی دیوار برشی فولادی

این مجموعه شامل موارد زیر میباشد:

ارزش تومانی این مجموعه چنانچه هریک به طور مجزا سفارش داده شود رویهم 315.000تومان میباشد اما شما میتوانید با این پیشنهاد ویژه با تخفیف63.000تومانی با قیمت252.000تومان این مجموعه را یکجا سفارش دهید.

قیمت: 315,000 تومان
252,000 تومان
پیشنهاد ویژه 808 -شماره15: آموزش طراحی دیوار برشی فولادی