پیشنهاد ویژه 808- شماره ۱۵: آموزش طراحی دیوار برشی فولادی

مدل: vije-15

پیشنهاد ویژه 808- شماره ۱۵: آموزش طراحی دیوار برشی فولادی

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

این مجموعه شامل موارد زیر است:

ارزش تومانی این مجموعه چنانچه هریک به طور مجزا سفارش داده شود روی هم ۵۶۵.۰۰۰ تومان است، اما شما می‌توانید با این پیشنهاد ویژه با تخفیف ۱۱.۳۰۰ تومانی این مجموعه را با قیمت ۴۵۲.۰۰۰ تومان با هم سفارش دهید.

قیمت: 565,000 تومان
452,000 تومان
پیشنهاد ویژه 808 -شماره15: آموزش طراحی دیوار برشی فولادی