فیلم دوره مهندسی پی پیشرفته

مدل: S22-6

فیلم دوره مهندسی پی پیشرفته

مدرس: سید سجاد هادئی 
رتبه 3 کنکور دکتری عمران سال 93 ، دانشجوی دکتری ژئوتکنیک

شیوه تهیه:   پستی یا دانلودی

برای دریافت اطلاعات بیشتر و نمونه فیلم این مجموعه به این صفحه مراجعه بفرمایید:

 دانلود فیلم جلسه اول رایگان 

قیمت: 240,000 تومان
240,000 تومان
فیلم دوره مهندسی پی پیشرفته