کتاب مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ايران

مدل: Noavar- Shoraye Ali

کتاب مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ايران

نویسنده/ مترجم: محمد عظیمی آقداش
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: ۲۶۴
سال چاپ: ۱۳۹۵
نوبت چاپ: پنجم
شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۶۸۲۸۸۹
سی‌دی ندارد

قیمت: 14,000 تومان
14,000 تومان
 کتاب مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ايران