کتاب چک لیست نظارت بر ایمنی و حفاظت کار

مدل: Noavar-Safety

کتاب چک لیست نظارت بر ایمنی و حفاظت کار

نویسنده/ مترجم: محمد عظیمی آقداش
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: ۱۵۲
سال چاپ: ۱۳۹۴
نوبت چاپ: دوم
شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۶۸۲۳۰۸
سی‌دی ندارد

قیمت: 10,500 تومان
10,500 تومان
کتاب چک لیست نظارت بر ایمنی و حفاظت کار