کتاب قوانين و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئوليت مجری

مدل: Noavar-Mojry Res

کتاب قوانين و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئوليت مجری

نویسنده/ مترجم: محمد عظیمی آقداش
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: ۲۴۰
سال چاپ: ۱۳۹۵
نوبت چاپ: نوزدهم
شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۶۸۲۷۴۲
سی‌دی ندارد

قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
کتاب قوانين و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئوليت مجری