کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی معماری (نظارت و اجرا)

مدل: memari-nezam

کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی معماری (نظارت و اجرا)

نویسنده/ مترجممهدی بیات
ناشرنوآور
تعداد صفحات۳۷۲
سال چاپ۱۳۹۵
نوبت چاپاول
شابک۹۷۸۶۰۰۱۶۸۲۹۲۶
سی‌دیندارد

 

قیمت: 29,000 تومان
29,000 تومان
کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی معماری (نظارت و اجرا)