کتاب قانون كار ویژه آزمون‌های نظام مهندسی

مدل: noavar-ghanon kar

کتاب قانون كار ویژه آزمون‌های نظام مهندسی

نویسنده/ مترجممحمد عظیمی آقداش
ناشرنوآور
تعداد صفحات۲۱۶
سال چاپ۱۳۹۵
نوبت چاپبیستم
شابک۹۷۸۶۰۰۱۶۸۲۷۳۵
سی‌دیندارد

 

قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
کتاب قانون كار ویژه آزمون‌های نظام مهندسی