بارگذاری و استاندارد 2800- آزمونهای نظام مهندسی

مدل: book-elmeomran2

بارگذاری و استاندارد 2800- آزمونهای نظام مهندسی

نویسنده:  هوشیار خزائی
مترجم:  
ناشر:  علم عمران
کدکتاب:  B-92
سال انتشار:  1394
نوبت چاپ/ ویرایش: اول
وضعیت چاپ:  موجود 

قیمت: 24,000 تومان
24,000 تومان
بارگذاری و استاندارد 2800- آزمونهای نظام مهندسی