تحلیل سازه- آزمونهای نظام مهندسی

مدل: book-elmeomran6

تحلیل سازه- آزمونهای نظام مهندسی

نویسنده:  هوشیار خزائی
ناشر:  علم عمران
سال انتشار:  1393
نوبت چاپ/ ویرایش: اول

قیمت: 18,000 تومان
18,000 تومان
تحلیل سازه- آزمونهای نظام مهندسی