بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون طراحی معماری

مدل: baste tarahi

بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون طراحی معماری

این بسته جامع شامل مباحث زیر می باشد:


مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق)
مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان)
مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی)
مبحث یازدهم (اجرای صنعتی ساختمان ها)
مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)
مبحث هجدهم (عایق بندی و تنظیم صدا)
مبحث نوزدهم (صرفه جویی در مصرف انرژی)
مبحث بیستم (علائم و تابلوها)
مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل)

قیمت: 43,500 تومان
51,500 تومان
بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون طراحی معماری