بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون نقشه برداری

مدل: baste naghshebardari

بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون نقشه برداری

این بسته جامع شامل مباحث زیر می باشد:

مبحث اول (تعاریف)
مبحث دوم (نظامات اداری)
مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)
مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل)

قیمت: 18,500 تومان
20,500 تومان
بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون نقشه برداری