رشته
نوع محصول
ترمیم سازه ها - بهسازی و مقاوم سازی
قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
اتصال RBS
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
 مدلسازی رفتار سازه ها
قیمت: 3,500 تومان
3,500 تومان
کتاب زبان تخصصی معماری
قیمت: 0 تومان
45,000 تومان
کتاب کاربرد Revit در معماری
قیمت: 0 تومان
18,000 تومان
کتاب زبان معماری
قیمت: 0 تومان
24,800 تومان
کتاب جزئیات معماری درساختمان های مدرن
قیمت: 0 تومان
20,000 تومان
ریاضی عمومی ۱ چی میگه؟
قیمت: 0 تومان
40,000 تومان
معماری بایونیک: طراحی طبیعت
قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
	اصول مقاوم سازی ساختمان ها
قیمت: 13,000 تومان
13,000 تومان
دینامیک غیر خطی سازه ها
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان

صفحه‌ها