رشته
نوع محصول
کتاب دینامیک سازه ها با SAP2000
قیمت: 0 تومان
34,000 تومان
 اصول دینامیک خاک- ویراست سوم
کلی
فروشگاه
قیمت: 0 تومان
35,000 تومان
مجموعه روش های بهسازی خاک
کلی
فروشگاه
قیمت: 0 تومان
27,000 تومان
طراحی سازه های فولادی در برابر انفجار
کلی
فروشگاه
قیمت: 0 تومان
14,000 تومان
کتاب MATLAB 2016 برای همه
قیمت: 0 تومان
37,500 تومان
مقدمه ای بر پایش سلامت سازه
قیمت: 0 تومان
17,500 تومان
کتاب تحلیل و طراحی پی ماشین آلات
قیمت: 0 تومان
27,000 تومان
دستنامه پیچ کاری سازه ای
قیمت: 0 تومان
12,000 تومان
کنترل فعال سازه
قیمت: 0 تومان
35,000 تومان

صفحه‌ها