نقشه جزئیات، Detail drawing

نقشه جزئیات، Detail drawing

نقشه جزئیات، Detail drawing

دیتیل‌ها شرح مفصلی از هندسه بخشی از ساختمان هستند که با داشتن مقیاس بزرگ امکان نمایش جزئیاتی را می‌دهند که در نقشه‌های با مقیاس کوچک‌تر همچون پلان طبقات و برش‌ها قابل دیدن نیست. دیتیل‌های ساختمانی ممکن است برای نمایش ابعاد استاندارد قطعات و جزئیات مونتاژ و اتصال آنها ترسیم شوند.

دیتیل‌ها ممکن است پلان یا برش از یک بخش ساختمان باشند و به مانند سایر نقشه‌ها به صورت دوبعدی و با دست و نرم‌افزار قابل ترسیمند. نقشه‌های دیتیل با دستورالعمل‌های ساخت‌و‌ساز تفاوت دارند. دستورالعمل‌های ساخت‌و‌ساز، راهنماهایی برای قطعات لازم ساخت و چگونگی اتصال آنها به حساب می‌آید.

+ منبع

مشاوران دارای این تخصص: 
#: 1
سید مهدی میرابیانه
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 11 ماه 2 هفته