نقشه جزئیات، Detail drawing

نقشه جزئیات، Detail drawing

نقشه جزئیات، Detail drawing

دیتیل‌ها شرح مفصلی از هندسه بخشی از ساختمان هستند که با داشتن مقیاس بزرگ امکان نمایش جزئیاتی را می‌دهند که در نقشه‌های با مقیاس کوچک‌تر همچون پلان طبقات و برش‌ها قابل دیدن نیست. دیتیل‌های ساختمانی ممکن است برای نمایش ابعاد استاندارد قطعات و جزئیات مونتاژ و اتصال آنها ترسیم شوند.

دیتیل‌ها ممکن است پلان یا برش از یک بخش ساختمان باشند و به مانند سایر نقشه‌ها به صورت دوبعدی و با دست و نرم‌افزار قابل ترسیمند. نقشه‌های دیتیل با دستورالعمل‌های ساخت‌و‌ساز تفاوت دارند. دستورالعمل‌های ساخت‌و‌ساز، راهنماهایی برای قطعات لازم ساخت و چگونگی اتصال آنها به حساب می‌آید.

+ منبع

مشاوران دارای این تخصص: 
#: 3
سیدحسین نژادفرد
نقش‌ها: Vip, مشاور, نمایندگی, همکاران
عضو به مدت: 4 سال 2 ماه
#: 2
حسن فدوی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 3 سال 6 ماه
#: 1
سید مهدی میرابیانه
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 1 سال 7 ماه
کاربران دارای این تخصص: 
#: 12
پریسا فاتحی
عضو به مدت: 11 ماه 3 هفته
#: 11
سعید نصرتی
عضو به مدت: 1 ماه 1 هفته
#: 10
hasan
عضو به مدت: 3 سال 8 ماه
#: 9
سروش یاحسن
عضو به مدت: 1 سال 10 ماه
#: 8
Saeed Ahmadi
عضو به مدت: 3 سال 9 ماه
#: 7
منصور نبی لو
عضو به مدت: 10 ماه 2 هفته
#: 6
mehdi soltanpour
عضو به مدت: 3 سال 4 ماه
#: 5
محمدحسن اسلام پناه
نقش‌ها: Vip, همکاران
عضو به مدت: 3 هفته 1 روز
#: 4
محمد عالی زاده
عضو به مدت: 1 سال 1 ماه
#: 3
omranian
نقش‌ها: Vip, همکاران
عضو به مدت: 3 سال 6 ماه
#: 2
مریم منگلی پوررباط
عضو به مدت: 5 ماه 3 هفته
#: 1
محمد رفیع نیا
عضو به مدت: 1 سال 11 ماه