کتاب راهنمای طراحی سازه ای و جزئیات اجرایی دیوارهای غیر سازه ای(والپست)

مدل: tarahi sazei

کتاب راهنمای طراحی سازه ای و جزئیات اجرایی دیوارهای غیر سازه ای(والپست)

ناشر: سازمان نظام مهندسي استان البرز

مجری: دکتر نادر خواجه احمد عطاری

چاپ: اول

سال: ۱۳۹۷

 جلد: گالينگور

لینک دانلود معرفی کتاب

قیمت: 100,000 تومان
100,000 تومان
کتاب راهنمای طراحی سازه ای و جزئیات اجرایی دیوارهای غیر سازه ای(والپست)