عملیات پایش دائمی سلامت پل ورسک در استان مازندران

07:16

عملیات پایش دائمی سلامت پل ورسک در استان مازندران

این عملیات توسط تیم آزمایشگاه هوشمند زیربناهای دانشگاه علم و صنعت ایران با همکاری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت مقاوم سازی پیشرفته پرمایون انجام شده است.

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم