فیلم آمادگی ورود به حرفه مبحث هفتم (آموزش بلند مدت و مفهومی)

مدل: S36-6

فیلم آمادگی ورود به حرفه مبحث هفتم (آموزش بلند مدت و مفهومی)

قابل استفاده برای شرکت کنندگان در آزمون عمران نظارت و محاسبات

مدرس: مهندس سید سجاد هادئی

تهیه شده در زمستان 95

مدت زمان فیلم : 10 ساعت

شیوه ارسال: پستی یا دانلودی

مطالب مرتبط:

قیمت: 80,000 تومان
80,000 تومان
فیلم آمادگی ورود به حرفه مبحث هفتم (آموزش بلند مدت و مفهومی)