فیلم مباحث نظارت عمران کد 1 (شامل مبحث ۹ و ۱۰ و راهنمای جوش)

مدل: S36-1

فیلم مباحث نظارت عمران کد 1 (شامل مبحث ۹ و ۱۰ و راهنمای جوش)

مدت زمان فیلم: 20 ساعت

تاریخ تولید: زمستان 95

مدرس: دکتر بحیرایی

شیوه ارسال: پستی یا دانلودی

مطالب مرتبط:

برای مشاهده نمونه فیلم میتوانید به این صفحه مراجعه بفرمایید

دانلود فیلم جلسه اول رایگان

 

قیمت: 150,000 تومان
150,000 تومان
فیلم مباحث نظارت عمران کد ۱ (شامل مبحث ۹ و ۱۰ و راهنمای جوش)