کتب مکمل مقررات ملی ساختمان-پی و پی سازی(مبحث 7)

مدل: pardiselm-7

کتب مکمل مقررات ملی ساختمان-پی و پی سازی(مبحث 7)

نويسنده : مهدی پروینی
مترجم : ندارد 
نوبت چاپ : اول
تعداد صفحات : 136
سال چاپ : 1395 
انتشارات : پردیس علم
شابك : 2-27-6126-600-978

قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
کتب مکمل مقررات ملی ساختمان-پی و پی سازی(مبحث 7)