کتاب نظام فنی و اجرایی کشور

مدل: Noavar-Fani Ejraiy

کتاب نظام فنی و اجرایی کشور

نویسنده/ مترجم: محمد‌ عظیمی آقداش
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: ۱۸۴
سال چاپ: ۱۳۹۵
نوبت چاپ: نهم
شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۶۸۲۷۷۳
سی‌دی ندارد

قیمت: 8,000 تومان
8,000 تومان
 کتاب نظام فنی و اجرایی کشور