پکیج فیلم تفسیر آئین نامه 2800

مدل: 
S28

پکیج فیلم تفسیر آئین نامه 2800

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 

این مجموعه شامل زیر مجموعه‌های زیر می‌باشد:

 1. پکیج DVD تفسیر ویرایش چهارم استاندارد 2800 به همراه PDF کتاب و جزوات تکمیلی 

  2800

  - دکتر سروقد مقدم - دکتر فاروقی
 2. تفسیر آئین‌نامه

  2800

   - دکتر حسین زاده
 3. تفسیر آئین‌نامه 

  2800

  - مهندس منتظری
 4. کارگاه آموزشی راهنمای تعیین ضریب نامعینی سازه مطابق استاندارد 2800 ویرایش چهارم - دکتر حسین‌زاده

---------------------------------------------------------------------------------

 توجه: علاوه بر خرید پکیج به صورت کامل، می‌توانید هر یک از زیرمجموعه‌ها را  به صورت مجزا انتخاب و در سبد خریدتان قرار دهید.

 توجه: همچنین، می‌توانید با کلیک بر روی هر زیر‌مجموعه از محتویات درون هر یک اطلاعات تکمیلی را دریافت نمایید.

قیمت: 110,000 تومان
110,000 تومان
پکیج فیلم تفسیر آئین نامه 2800