پکیج آموزش طراحی سازه های خاص در نرم افزار SAP همراه با پروژه عملی کاملا کاربردی

مدل: 
S13

پکیج آموزش طراحی سازه های خاص در نرم افزار SAP همراه با پروژه عملی کاملا کاربردی

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
قیمت: 1,000,000 تومان
1,000,000 تومان
فیلم آموزش طراحی سازه های خاص در نرم افزار SAP همراه با پروژه عملی کاملا کاربردی  (بهمراه اطلاعات مفید درباره دکل های مخابراتی و