کتاب محافــظت از ساختمان‌ها در برابر انفجار - استاندارد ASCE/SEI ۵۹-۱۱ آمریکا، همراه با تفسیر

مدل: enfejar-elme omran

کتاب محافــظت از ساختمان‌ها در برابر انفجار - استاندارد ASCE/SEI ۵۹-۱۱ آمریکا، همراه با تفسیر

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

مترجم: سیدمحمدحسین قاسمی

ناشر: علم عمران

کدکتاب: B-122

سال انتشار: ۱۳۹۷

نوبت چاپ/ ویرایش: اول

مطالب مرتبط:

فیلم کارگاه آموزشی مبانی بارگذاری انفجار بر سازه ها

قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
کتاب محافــظت از ساختمان‌ها در برابر انفجار - استاندارد ASCE/SEI ۵۹-۱۱ آمریکا، همراه با تفسیر