آیین نامه بین المللی طراحی عملکردی

آیین نامه بین المللی طراحی عملکردی

آیین نامه بین المللی طراحی عملکردی

(ICCPC 2015)International Code Council Performance Code

آیین‌نامه بین‌المللی طراحی عملکردی برای ساختمان‌ها و تسهیلات ICCPC 2015) International Code Council Performance Code) دارای ۲۱۲ صفحه ای بوده و در سال ۲۰۱۵ منتشر شده است. بخش نخست در رابطه با مباحث مدیریتی، بخش دوم و سوم در رابطه با ساختمان و آتش است که درباره سطوح عملکردی مختلف در ساختمان‌های نوساز و موجود است. بخش چهارم شامل پیوست‌های کاربردی است.

+ دانلود آیین نامه

محصولات فروشگاه: 
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
پکیج های s1 تا s30
تخفیف 40درصد
S17
پکیج فیلم دوره جامع طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای با نرم‌افزار SAP2000
قیمت: 1,160,000 تومان
1,160,000 تومان