وبینار تشریح استانداردهای ACI318 و IBC2015 توسط موسسه S. K. Ghosh Associates Inc.-اختصاصی 808

وبینار تشریح استانداردهای ACI318 و IBC2015 توسط موسسه S. K. Ghosh Associates Inc.-اختصاصی 808

یک بخش مهم سمینار به سازماندهی مجدد کاملACI318 اختصاص داده خواهد شد که در ویرایش 2011 تا 2014 صورت خواهد گرفت، وقتی که حالا یک سند مبتنی بر عضویت است. فصول toolbox، فصول جدید و فصول جابه جا شده توضیح داده خواهند شد و موضوغ شفاف خواهد شد به طوری که مهندسان وقتی نیاز به کار با استاندارد تازه در همخوانی IBC2015 داشته باشند، آمادگی لازم را دارا باشند. گزینشACI318 توسط IBC2015 و اصلاخات انجام شده توسط IBC2015  در شروط ACI318-14  به صورن مفصل مورد بحث قرار خواهد گرفت . با توجه به تلاش برای ساماندهی مجدد انتظارات ابتدایی این بود که تعداد تغییرات فنی در ACI318-14 جزئی خواهد بود.اگر جه این گونه نشد.ACI318-14 تعدادی از تغییرات مهم فنی را در بر می گیرد ، که برخی از مهمترینشان را می توان در فصل 18 دید .ساختارهای مقاوم به زلزله و فصل 18،بتن :الزامات طراحی و دوام تغییرات فنی مهم به طور مفصل در سمینار مورد بحث قرار خواهد گرفت

آقای گوش که یک فرد شناخته شده در زمینه زلزه هستند و جزو کمیته تدوین بسیاری از آیین نامه هاه هستند ارئه دهنده این سمینار خواهند بود

ترجمه شده توسط تیم خبری 808

منبع و اطلاعات بیشتر:+

 

 • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .
 • Comments

  در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

  تقویم آموزشی

  13 خرداد 1397
  موسسه آموزش عالی علامه رفیعی
  14 خرداد 1397
  گروه BIM آریانی
  28 خرداد 1397
  جامعه یونانی انجمن اروپایی مهندسی زلزله و دانشگاه ارسطو یونان
  31 خرداد 1397
  انجمن مهندسان سازه اسپانیا (ACHE)
  31 خرداد 1397
  موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران
  4 تير 1397
  موسسه تحقیقاتی مهندسی زلزله (EERI)
  4 تير 1397
  کمیته فنی منطقه اروپا از انجمن بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (ISSMGE)
  4 تير 1397
  جامعه مهندسان مشاور ایران
  20 تير 1397
  موسسه آموزش عالی شهریار آستارا
  26 تير 1397
  کمیته برگزاری انجمن بین المللی مکانیک خاک و مهندسی ژئوتکنیک
  1 مرداد 1397
  دانشگاه صنعتی مراغه با همکاري دانشگاه تبريز، دانشگاه شهيد مدني
  20 مرداد 1397
  بخش دانشجویی انجمن بین‌المللی IAHR
  29 مرداد 1397
  دانشگاه صنعتی مراغه با همکاری دانشگاه تبریز
  11 شهريور 1397
  دپارتمان علوم زمین شناسی دانشگاه مالتا
  14 شهريور 1397
  انجمن هیدرولیک ایران ، دانشگاه شهركرد
  25 شهريور 1397
  انجمن ژئوسنتتیک کره- انجمن بین المللی ژئوسنتتیک کره
  25 شهريور 1397
  انجمن ژئوسنتیک کره (KGSS)
  28 شهريور 1397
  انجمن بین المللی مهندسی سازه و پل
  1 مهر 1397
  انجمن ژئوتکنیک ایران
  10 مهر 1397
  موسسه غیرتجاری هنری نشر فن آریا
  18 مهر 1397
  مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
  30 آبان 1397
  انجمن مهندسی راه و ساختمان ایران
  20 آذر 1397
  انجمن سازه های فولادی ایران

  موسسه 808 نماینده موسسات جهانی در ایران