14624
04:12

نحوه برخورد با سوالات کنکور ارشد، نحوه زمانبندی سوالات

در این فیلم نحوه برخورد با سوالات کنکور ارشد و نحوه زمانبندی آن توضیح داده می شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به این صفحه مراجعه بفرمایید.برای دریافت اطلاعات بیشتر به این صفحه مراجعه بفرمایید.

صفحه‌ها