مرکز آموزشی جدید در کالج بارنارد (Barnard College)

03:52

مرکز آموزشی جدید در کالج بارنارد (Barnard College)

زمانی که ساخت این مرکز در سال 2018 به پایان برسد، تبدیل به یک قطب آکادمی در نیویورک خواهد شد.

کالج بارنارد (انگلیسی: Barnard College) یک کالج هنرهای آزاد مخصوص زنان در نیویورک است. این کالج که در سال ۱۸۸۹ در پاسخ به امتناع دانشگاه کلمبیا از پذیرش زنان در دانشگاهشان شروع به کار کرد، یکی از قدیمی‌ترین کالج‌های زنان در جهان و امروزه تنها کالج مخصوص زنان در نیویورک است. این کالج از سال ۱۹۰۰ وابسته به دانشگاه کلمبیا بوده است.

منبع: +

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم