دوره Rhinoceros NURBS Modeling for Windows همراه با ارائه مدرک معتبر

دوره Rhinoceros NURBS Modeling for Windows همراه با ارائه مدرک معتبر

آموزش نرم‌افزار قدرتمند راینو

مدرس دوره: حمیدرضا گذریان

آدرس محل برگزاری: تهران-انتهای نیایش- شهران- میدان اول شهران- بالای بانک توسعه تعاون- مجتمع آموزش راهبرد