اعمال بار انفجار

عکس‌های m.d
m.d

امتیازها: 4

اعمال بار انفجار

چطور میشه بار انفجار سطحی را دیوار خاک مسلح اعمال کرد؟
بازدید: 46