نحوه اختصاص مفصل فایبر به دیوارهای برشی چگونه است؟

عکس‌های Z Moharram
Z Moharram

امتیازها: 7

نحوه اختصاص مفصل فایبر به دیوارهای برشی چگونه است؟

در تعریف مفصل فایبر به دیوارهای برشی بایستی دو مفصل تعریف شود، یکی برای مقطع بتنی و یکی برای میلگردها. مشخصات مفصل میلگردها بایستی به چه صورت باشد؟ در صورت انتخاب گزینه specified rebar layout تنظیمات باید چطور تعریف شود؟
بازدید: 29