عدم تطابق مقاومت نمونه های بتن با مقاومت طراحی شده

عکس‌های mousa1390
mousa1390

امتیازها: 0

عدم تطابق مقاومت نمونه های بتن با مقاومت طراحی شده

پس از بتن ریزی اسکلت یک سازه، طی نتایج آزمایش های بتن، مشخص می شود که مقاومت بتن به اندازه تعیین شده در نقشه نمی باشد، تکلیف سازه ی اجرا شده چیست؟
بازدید: 382