نشست سد خاکی در نرم افزار Plaxis

عکس‌های علیرضا نوده
علیرضا نوده

امتیازها: 26

نشست سد خاکی در نرم افزار Plaxis

سلام من در نرم افزار پلکسیس یک سد خاکی طراحی کردم اما بیشترین جابجایی قائم در تاج سد به من نشون میده در حالیکه بیشترین تغییرات در ابزار دقیق سد در 1/3 تاج سد اتفاق افتاده تصویر به پیوست ارسال شده است با تشکر
بازدید: 85